Bezoek EventTheater CO op Facebook

 

 

 

 

 

20 december, besloten
Kerstgala Dorenweerd College

__________________________
Voorverkoop entreekaarten
Online via onze webshop (klik hier)
of bij
Boekhandel Meijer & Siegers,
Utrechtseweg 208, Oosterbeek
____________________________

28 december,
Sing along Top 2000 Oosterbeek
20:00 uur Concertzaal

27 januari 2019,
Nieuwjaarsshowdansen Ritmiek Muziek
12:00 uur Concertzaal

 

 

Historie Concertzaal Oosterbeek - 1869 - 2019 - 150 jaar

 

EventTheater Concertzaal Oosterbeek gebouwd in 1868.Al in de 10e eeuw bestond er een kleine nederzetting op het punt waar de rivier de Rijn, met zijn brede uiterwaarden, en een in de laatste ijstijd door smeltwater uitgeslepen beekdal elkaar ontmoeten. Een kleine kerk, wat boerderijen en een weg lans de beek omhoog. Tot in de 19e eeuw is dit de kern van Oosterbeek geweest. Toen kwamen er mensen uit het westen hier wonen. Beïnvloed door de romantiek zochten zij de natuur, die hier veel verscheidenheid bood. Maar ook het feit dat de gemeenten, die na de franse tijd gevormd waren, terreinen verkochten lokte veel nieuwe inwoners.

 

De schrijver Kneppelhout, die in 1847 het landgoed 'De Hemelse Berg' had verworven, kocht in 1867 midden in het dorp een stukje grond en liet daarop voor de vele kunstenaars die Oosterbeek bezochten een atelier met koffiekamer bouwen, tegenover boekhandel Romijn. Later werd het atelier omgebouwd tot concertzaal en verenigingsgebouw.

Hohannes Kneppelhout de oprichter van Concertzaal Oosterbeek.Het is een gebouw met een neoclassicistische gevel, drie ramen breed, een ronde ingang in het midden en daarboven een uitstekende middenpartij, bekroond door een geknot tympaan met een topornament in de vorm van een olielamp. In zijn testament heeft schrijver de concertzaal vermaakt aan de gemeente, die het bijna een eeuw later op de monumentenlijst plaatste.
Al anderhalve eeuw is er veel in het gebouw gezongen, gedanst, gekaart en gefeest. Bekend is dat Jo Vincent in haar jonge jaren hier heeft opgetreden. Ook deed het dienst als kerk voor de Remonstrantse Broederschap voordat de kerk aan de Wilhelminastraat was gebouwd.

 

De Concertzaal

Johannes Kneppelhout (1814-1885) stamde uit een aanzienlijke en rijke Leidse familie. Tijdens zijn studiejaren schreef hij onder het pseudoniem "Klikspaan" humoristische, realistische verhalen over het studentenleven. Deze werden uitgegeven met illustraties van Alexander VerHuell. Later publiceerde hij meer verhalen, reisbeschrijvingen en kritische opstellen.
Hij was bijzonder geïnteresseerd in alle vormen van kunst en gaf veel geld voor opvoeding van kunstenaars, overtuigd als hij was van de waarde van een goede scholing. Op zijn landgoed de Hemelse Berg, dat hij tot een romantisch kasteeltje verbouwde en omgaf met een prachtig aangelegd park, ontving hij veel kunstenaars, zoals de schrijvers Jacob van Lennep, Nicolaas Beets en P.A. de Genestet. Wat de muziek betreft: hij zou de concertzaal speciaal hebben bestemd voor de violist Jan de Graan. Helaas stierf de jongen vroeg, nog voordat hij er had kunnen optreden. Kneppelhout schreef een boekje over hem.
De begaafde schilder Gerard Bilders heeft hij tot diens, vroege, dood gesteund met pecunia en met wijze brieven.

 

Oosterbeekse School

Schilderij 'Zicht op Arnhem' van Antoon Markus hangt in de Rijnzaal van EventTheater Concertzaal Oosterbeek.In de 19e eeuw ontdekten schilders de natuur opnieuw als een overweldigende bron van inspiratie. Zij trokken eropuit met hun schildersgerei en werkten in de open lucht, zodat zij de werking van het licht meteen konden vatten.

In het Franse Barbizon ontstond een hele schilderskolonie en in navolging daarvan kwamen ook in Oosterbeek en Wolfheze schilders bijeen, aangelokt door het afwisselende landschap aan de Veluwezoom, met zijn hoogteverschillen, bossen, beken, weilanden en kleine boerenhoeves. Van de schilders die hier gewerkt hebben noem ik Jozef Israels, Anton Mauve, de gebroeders Maris, Paul Gabriël en speciaal diegenen die tot de Oosterbeekse schildersschool gerekend worden, waaronder vader en zoon Bilders, Antoon Markus en Théophile de Bock.
Het schilderij 'Zicht op Arnhem' van Antoon Markus hangt in de Rijnzaal van EventTheater Concertzaal Oosterbeek.